Mořské řasy a těžké kovy.


Většina lidí ani netuší,že těžké kovy v těle mají - ty vstupují do těla s jídlem vodou přes kůži,ale také je můžeme vdechnout! Není tajemstvím,že jsou smrtelné často i při velmi nízkých koncentracích.Jelikož v  našem těle doslova nahrazují některé potřebné látky (např. olovo nahrazuje vápník) stávají se  jedním s faktorů  způsobujících osteoporózu,potíže s klouby,vlasy,zuby,nehty,stárnutí kůže atd. Této problematice se ale věnuje pramálo pozornosti,proto zůstává mnoho chronických zdravotních problému přímo zapříčiněných těžkými kovy nevyřešeno! Těžké kovy závažně narušují jednotlivé složky imunitního systému a působí alergické a autoimunitní reakce! Bohužel pravděpodobnost,že těžké kovy jsou i Váš problém je velice vysoká! Při testování a výzkumu v ČR,byla zjištěna extrémní zátěž těžkými kovy více jak u 50% testovaných pacientů,dalších cca 40% trpělo silnou zátěží jen kolem10% testovaných osob mělo nízkou zátěž! Častá otázka lidí odkud se tyto kovy berou a kde je mohou "získat"- odpověď je velmi rozsáhlá,ale u nás se hlavně jedná o zdroje rtuti a ty se nacházejí mimo jiné nejen v zubařských amalgámech,ale i v kosmetických přípravcích.Rtuť se používá při elektrovýrobě v papírnictví ale i ve farmaceutickém průmyslu.Nesmíme opomenout  samozřejmě taktéž spalování uhlí. Živnou půdou našeho organismu pro těžké kovy je především kyselé pH a biologický nedostatek zásaditých minerálů,taktéž špatná skladba střevní mikroflóry,dehydratace,málo kyslíku.Bohužel skladba potravy drtivé většiny populace tomuto neúprosnému faktu jen nahrává.O "zásaditých" potravinách se moc nemluví a nevěnuje se jim pozornost.Né malá část lidí si myslí,že např. mléko působí zásaditě a při překyselení žaludku např. po alkoholové probdělé noci jim 100% pomůže.Bohužel OPAK je pravdou,mléko organismus nejen zahleňuje ale i podporuje kyselé prostředí.Jednou z mála konzumovaných  a opomíjených "ZÁSADITÝCH" potravin jsou ŘASY!

Řasy  spirulina, chlorela,kombu i další řasy  působí  nejen zásaditě a mají schopnost pomáhat odstranit z těla těžké kovy,ale dokonce i radioaktivitu!

Například v Černobylu byly řasy spirulina využívány k odstranění radioaktivity z těla dětí. Institut pro radiaci v Minsku prokázal, že při užívání 5g spiruliny denně po dobu 45 dnů, došlo u dětí k zlepšení imunity, zvýšení počtu T lymfocytů a snížení radioaktivity.

Řasa chlorella, známá pro své imunostimulační a detoxikační účinky, má též radioprotektivní účinek. Jelikož má schopnost  vázat těžké kovy, může být užívána při jakékoliv formě radioaktivní kontaminace.

Mořské řasy mají vysoký obsah jódu - v Nagasaki ochránila konzumace mořských řas tisíce lidí od rakoviny. Mořská řasa neutralizuje radioaktivní stroncium je bohatá na jód a chrání štítnou žlázu před radioaktivním jodidem.Mořské řasy tedy mají schopnost eliminovat vliv radioaktivních a chemických látek. Odnímají z těla těžké kovy včetně olova, rtuti a kadmia, jsou velmi dobrým „čistícím prostředkem" pro naše tělo.

Mořské řasy nejsou žádný ZÁZRAK, ale velmi kvalitní potravina dnes již celosvětového významu a samozřejmě i jídelníčku!

MÍSTO UMĚLÝCH VITAMINŮ, JEZTE MOŘSKÉ ŘASY, KTERÉ JSOU PŘIROZENÝM MULTIVITAMÍNEM a MULTIMINERÁLEM !!!