Jak nato při užívání pokladů přírody alias 

potravinových doplňků.


Pár postřehů,rad,doporučení a věcí k zamyšlení, takzvaně z "naší dílny".

Úvodní postřeh:

Používání léčivých rostlin a bylinek je staré jako lidstvo samo.Naši předkové již odpradávna věděli a znali, jak a na co různé byliny a jejich části upotřebit,aby byly
prospěšné lidskému zdraví.V dnešní "moderní" době se tyto staletími ověřené
blahodárné účinky bylinek pod tlakem farmaceutických společností a různých úřednických vševědů dostaly do "nezáviděníhodné pozice"!Pozice zákazů,příkazů, omezení a znevažování již vědecky doložených výsledků.Každý musí sám za sebe vyvodit svoji odpovědnost za své zdraví a rozhodnout se ke které skupině sympatizantů se přiklonit...

Předem důrazně upozorňujeme čtenáře,že tento článek jak užívat poklady přírody,aby nám v co největší míře zpříjemnili náš život a pomohli odstranit různé neduhy,

je výhradně náš osobní názor sloužící především k zamyšlení.

Bezpochyby se bude tento článek v některých aspektech určitě lišit od názorů mnohdy fundovaných lidí pohybujících se v této sféře - nicméně my si za jeho obsahem pevně stojíme.

Při používaní bylinek a preparátu z nich jako skutečného pokladu přírody je dle našeho názoru velice podstatných pár základních bodů o kterých bychom se zde chtěli ve stručnosti zmínit.Úplným základem při této terapii je VÍRA.Ne nadarmo se říká

"VĚŘ A VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ".

Konkrétně jakákoliv skepse,nedůvěra v čemkoliv,zde konkrétně ve vztahu k produktům  a ke svému zdraví je krok opačným směrem!Prvním a základním pravidlem

je tedy víra-víra ve zdárný průběh jakékoli situace.Je statisticky dokázáno,že i při používání placeba v dobré víře jsou výsledky úspěšnosti (cca 30%) relativně velice vysoké!Tím samozřejmě nechceme říci,že preparáty fungují jako placebo,to v žádném případě!

Právě naopak tento extrémní příměr používáme jako důkaz našeho tvrzení.Není tedy pochyb o reálné existenci placebo efektu,ale rostliny nepůsobí skrze víru,

jelikož jejich fyziologické účinky jsou reálné,zřejmé a  mnohonásobně prokázané!

Vědecká veřejnost badatelů a lékařů je nesmiřitelně rozdělena na dva tábory: první je skálopevně přesvědčen,že mysl a tělo tvoří NEDĚLITELNOU jednotu,druhý naopak

trvá na tom,že mysl a tělo představují dvě oddělené entity,jenž mezi sebou"komunikují"

jen velice omezeně!My jsme samozřejmě příznivci nedělitelné jednoty,tak

proč tedy neznásobit sílu myšlenky a moc bylinek v náš prospěch?!

Samozřejmě,že bez moderní medicíny a průmyslově vyráběných léků se jen stěží obejdeme,to je prostě neoddiskutovatelný fakt,ale to je námět na úplně jiný článek.

Zde se zabýváme výhradně přírodními produkty,bez jakýchkoliv chemických příměsí.

A tímto se vlastně dostáváme k potencionálně druhému bodu a to je ZMĚNA.

Pokud je třeba řešit jakýkoliv problém je nutno vždy zpravidla něco změnit.Zde se

konkrétně zaměříme na životní styl a stravovací návyky či zvyky.V této oblasti vzhledem k dnešní uspěchané době máme převážně všichni hodně rezerv a restů,  například pro mnohé zdánlivě úplná banalita,dodržování správného pitného režimu.

Naše tělo je perfektně vyladěný a naprogramovaný "stroj" a chová se k nám přímo-úměrně jako se my chováme k němu.Našim úkolem je dát mu šanci na revitalizaci

a uzdravení,postupně měnit své špatné návyky a zlozvyky. V kombinaci se správně zvolenými přírodními produkty se kýžený výsledek určitě dostaví.

Ruku na srdce, málokdo je ovšem k pozitivním někdy i zásadním změnám nakloněn.Většinou hledá řešení situace IHNED ... a bohužel vytahuje " černého Petra "

v podobě syntetických preparátů.Druhým a velice obtížným úkolem je opět práce a to

práce,kdy musíme zapracovat sami na sobě.

Až když zvládneme tato úskalí mohou přijít na řadu paušálně, komerčně nazývané potravní doplňky.I zde to není nic snadného,správná selekce produktů,správné pořadí,správné dávkování a dostatečně dlouhé užívání to jsou opět neúprosná fakta vedoucí k celkovému  výsledku rovnajícímu se vyladění organismu.Samozřejmě musíme mít na paměti,že žádný samospasitelný produkt neexistuje ať už přírodní nebo syntetický. Ani ty nejlepší potravinové doplňky, není možno chápat jako plnohodnotnou náhradu při chaotické,nepravidelné a nezdravé stravě.Je tedy třeba vždy, jaksi naši více či méně výše uvedené spoluúčasti. Jako poslední bod našeho snažení je nezapomenout na správnou prevenci.

Užívat dary a poklady přírody preventivně a spolu se zdravou (prioritně živou rostlinnou) a vyváženou stravou předcházet tak různým dysfunkcím  našeho organismu. Je třeba si také uvědomit,že člověk NENÍ VŠEŽRAVEC i když si to drtivá většina lidí bohužel myslí.

Náš trh je doslova zaplaven nespočetným množstvím "zaručeně 100%" doplňků stravy.

Nedostatek zkušeností,informací a znalostí nabízených produktů činí z mnoha  konzumentů  v drtivé většině velice snadnou oběť marketingového biznisu.Slogany jako, "Jedině NÁŠ je ten pravý "- "Jedině MY Vám nabízíme" a mnoho jiných jsou v 99% jen zavádějící a většinou lživé výkřiky komerčního charakteru!

Našim úkolem je být Vám zákazníkům alespoň trochu nápomocní při výběru přírodních produktů za přijatelné ceny.Nesmíme ovšem zapomínat na staletí pravdivé  a prověřené výroky Hippokrata a sice "KAŽDÁ NEMOC MÁ SVOU PŘÍČINU,KTEROU ŽÁDNÝ LÉK NEODSTRANÍ!"  a následný "Pokud nejsi připraven změnit svůj život,není ti pomoci"  což jsou vlastně i hlavní myšlenky tohoto článku.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s námi nabízenými výrobky a hodně příjemných chvil strávených v našem obchůdku!

Osobní motto: Pokud se chcete léčit jste zde OMYLEM,pokud se hodláte uzdravit - VÍTEJTE !                                                                                                         Autor: Jiří NevřelaJÁ A JEDEN Z MÝCH VELKÝCH ŽIVOTNÍCH VZORŮ, SPECIALISTA, ODBORNÍK A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝ ČLOVĚK MUDr. JAN HNÍZDIL